Organická elektronika a bioelektronika

Katedra fyziky
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Slovenská technická univerzita v Bratislave

FEI
Úvod KF Kolektív KF Laboratórium KF Publikácie KF Kontakt

Stránka sa pripravuje

LB

Zariadenie Langmuira – Blodgettovej pre prípravu monomolekulových organických vrstiev na rozhraní voda/vzduch a ich depozíciu na tuhé substráty

LB

Tvorba domén pri fázovom prechode LE-LC v monovrstve organických molekúl na hladine vody pri náraste povrchového tlaku

LB

SEM snímka monovrstvy feritových nanočastíc pripravenej LB depozíciou na Si-SiO2 substráte


Späť na KF FEI STU