KSF


Dôležité terminy


30. 6. 2013 - záväzná prihláška – úplné vyplnenie a odoslanie registračného formulára

30. 6. 2013 - odoslanie abstraktu konferenčného príspevku podľa šablóny uvedenej v Konferenčných publikáciách.

31. 7. 2013 - zaplatenie konferenčného poplatku, ubytovania a stravy podľa objednávky v registračnom formulári

31. 8. 2013 - odoslanie príspevkov do zborníka


Organizátor

SFS

Slovenská fyzikálna
spoločnosťKonferenciu podporili

FEI STU

Fakulta elektrotechniky
a informatiky

STU v Bratislave

    Valid XHTML 1.0 Transitional