KSF


Konferenčné publikácie


Zborník abstraktov

Programová náplň sekcií konferencie sa bude tvoriť na základe abstraktov prihlásených príspevkov účastníkov, ktoré je možné posielať do 30. júna 2013. Abstrakt vo formáte Word (abstrakt) posielajte elektronicky na adresu: sfs2013@stuba.sk

Zborník abstraktov v elektronickej forme bude k dispozícii účastníkom konferencie pred začiatkom konferencie.
Abstrakty príspevkov, ktoré budú doručené po uvedenom termíne budú zaradené do programu konferencie iba v prípade, že v programovej štruktúre zostane prázdny priestor.


Zborník konferencie

Z konferencie bude vydaný recenzovaný konferenčný zborník v anglickom jazyku.

Pokyny na prípravu príspevkov do zborníka vo formáte Word, resp. RTF
Pokyny na prípravu príspevkov do zborníka vo formáte TEX

Adresa: sfs2013@stuba.sk

Termín na zasielanie príspevkov je 30. august 2013.


Organizátor

SFS

Slovenská fyzikálna
spoločnosťKonferenciu podporili

FEI STU

Fakulta elektrotechniky
a informatiky

STU v Bratislave

    Valid XHTML 1.0 Transitional