KSF


Programový výbor


Milan Timko, predseda

Peter Bury

Július Cirák

Zuzana Ješková

Dalibor Krupa

Peter Markoš

Andrej Pleceník

Jaroslav Staníček


Organizátor

SFS

Slovenská fyzikálna
spoločnosťKonferenciu podporili

FEI STU

Fakulta elektrotechniky
a informatiky

STU v Bratislave

    Valid XHTML 1.0 Transitional