KSF


Ubytovanie

Hotel Družba (mapa)

Univerzita Komenského v Bratislave
Botanická 25
842 14 Bratislava 4

Ubytovanie si mozno rezervovať vyplnením registračného formulára.

Image


Organizátor

SFS

Slovenská fyzikálna
spoločnosťKonferenciu podporili

FEI STU

Fakulta elektrotechniky
a informatiky

STU v Bratislave

    Valid XHTML 1.0 Transitional