KSF


Registrácia

Na konferenciu sa môžete prihlásiť vyplnením registračného formulára.

Konferenčný poplatok:
  90,- EUR - členovia SFS a JSMF
100,- EUR - ostatní účastníci
  50,- EUR - sprevádzajúce osoby

Konferenčný poplatok pre riadnych účastníkov zahŕňa cenu zborníka, uvítacie spoločenské stretnutie v pondelok 2. septembra a spoločenský večer v stredu 4. septembra.
Termín uhradenia konferenčného poplatku: 30. 7. 2013.
Pri platbe po 30. 7. 2013 bude poplatok zvýšený o 10,- EUR.

Konferenčný poplatok a poplatky za ubytovanie a stravu treba zaslať na
číslo účtu 2662110021/1100
Tatra banka, Bratislava
názov účtu: Slovenská fyzikálna spoločnosť
Konštantný symbol: 0308

Údaje pre platbu zahraničných účastníkov:
Bank Name: TATRA BANKA, a.s.
Bank Address: Hlavna 108, 040 01 Kosice, Slovakia
Account Name (Beneficiary): Slovenska fyzikalna spolocnost
Account number: 2662110021/1100
IBAN CODE: SK70 1100 0000 0026 6211 0021
BIC (SWIFT): TATRSKBX

Bankové poplatky znáša platiteľ.
Ako správu pre prijímateľa uveďte MENO a 20KSF.


Organizátor

SFS

Slovenská fyzikálna
spoločnosťKonferenciu podporili

FEI STU

Fakulta elektrotechniky
a informatiky

STU v Bratislave

    Valid XHTML 1.0 Transitional