KSF


Program konferencie

Program konferencie zahŕňa štyri sekcie, každá so štyrmi pozvanými plenárnymi prednáškami (40 min) venovanými prehľadu z vybraných, dynamicky sa rozvíjajúcich oblastí modernej fyziky. Okrem toho v paralelných sekciách odznejú bloky krátkych referátov (20 min) o riešených projektoch a dosiahnutých výsledkoch na jednotlivých fyzikálnych pracoviskách. Okrem prednášok bude na konferencii organizovaná aj posterová sekcia.
Naším cieľom je dosiahnuť, aby sa konferencia stala širokým fórom pre stretnutie slovenskej fyzikálnej komunity. Okrem odborného programu pripravujeme aj dve sekcie spolu s ôsmimi popularizačnými prednáškami pre verejnosť (študentov stredných škôl). Chceme využiť blízkosť gymnázií z bratislavského regiónu a pozvať na konferenciu študentov, ktorí majú záujem o fyziku.

Súčasťou konferencie bude aj blok prednášok mladých vedeckých pracovníkov – laureátov Súťaže vedeckých prác mladých fyzikov za r. 2013 a tiež aj plenárne zasadanie Slovenskej fyzikálnej spoločnosti.

Podrobný program konferencie (pdf)

Rámcový program
pondelok 2. 9. 2013 Otvorenie konferencie
Plenárne prednášky
Valné zhromaždenie
Uvítací večer
utorok 3. 9. 2013 Popularizačné prednášky (dopoludnia)
Paralelné odborné sekcie
Plenárne prednášky
Posterová sekcia
streda 4. 9. 2013 Plenárne prednášky
Paralelné odborné sekcie
Popularizačné prednášky (odpoludnia)
Vystúpenia laureátov Súťaže prác mladých fyzikov
Spoločenský večer
štvrtok 5. 9. 2013 Plenárne prednáškyOrganizátor

SFS

Slovenská fyzikálna
spoločnosťKonferenciu podporili

FEI STU

Fakulta elektrotechniky
a informatiky

STU v Bratislave

    Valid XHTML 1.0 Transitional