KSF


Popularizačné prednášky

 1. Vladimír Bužek (Fyzikálny ústav SAV)
  Ichthyosaurus v ZOO (alebo rezonátorová kvantová elektrodynamika pre zvedavých)

 2. Miroslav Grajcar (FMFI UK)
  Kvantové merania a manipulácie – cesta k novým zdrojom, detektorom a počítačom


 3. Karel Kudela (UEF Košice)
  Energetické častice v kozme a kozmické počasie


 4. František Kundracík (FMFI UK)
  Prednáška o píšťalkách a fujare


 5. Jozef Masarik (FMFI UK)
  Aplikácie kozmického žiarenia v astro a geofyzikálnom výskume

 6. Branislav Sitár (FMFI UK)
  Fyzika vysokých energií po objave Higgsa - ako ďalej?


Organizátor

SFS

Slovenská fyzikálna
spoločnosťKonferenciu podporili

FEI STU

Fakulta elektrotechniky
a informatiky

STU v Bratislave

    Valid XHTML 1.0 Transitional