KSF


Plenárne prednášky

 1. Vladimír Balek (FMFI UK)
  Kozmologické perturbácie

 2. Tomáš Blažek (FMFI UK)
  Horúce témy časticovej fyziky v r.2013

 3. Peter Bokes (FEI STU Bratislava)
  Atómárna a molekulárna elektronika

 4. Vladimír Cambel (Elektrotechnický ústav SAV)
  Nanomagnetism - actual problems

 5. Juraj Darmo (TU Viedeň)
  Terahertz photonics

 6. Milan Držík (MLC Bratislava)
  Difrakcia svetla na povrchových periodických štruktúrach
  - 2D fotonické kryštály


 7. Karol Hricovíni (Univ. Cerge-Pontoise, Francúzsko)
  Nové materiály pre spintroniku: charakterizácia elektrónovej štrúktury

 8. Ján Ivančo (Fyzikálny ústav SAV)
  Charakterizácia elektrónovej štruktúry molekulárnych filmov a súvisiacich rozhraní s pomocou fotoemisie

 9. Marián Kíreš (UPJŠ Košice)
  Opodstatnenosť, význam a nevyhnutnosť zmien vo fyzikálnom vzdelávaní

 10. Milan Lapin (FMFI UK)
  Fyzikálny mechanizmus klimatického systému Zeme, vrátane zmien kolísania klímy

 11. Roman Martoňák (FMFI UK)
  Štruktúrne fázové prechody v tuhých látkach - simulácia vs. experiment

 12. Jaromír Pištora (VŠB – TU Ostrava)
  Magnetooptika a plazmonové vlny

 13. Pavol Povinec (FMFI UK)
  Centrum nukleárnych a urýchľovačových technológií (CENTA) na UK

 14. Peter Skyba (UEF SAV Košice)
  Analógie horizontov udalostí čiernych dier v supratekutých fázach hélia-3

 15. Boris Tomášik (UMB Banská Bystrica)
  Dynamika horúcej hmoty v jadrových zrážkach na LHC

 16. Rastislav Varga (UPJŠ Košice)
  Magnetizačné procesy v sklom potiahnutých mikrodrôtoch a možnosti ich aplikácie


Organizátor

SFS

Slovenská fyzikálna
spoločnosťKonferenciu podporili

FEI STU

Fakulta elektrotechniky
a informatiky

STU v Bratislave

    Valid XHTML 1.0 Transitional