KSF


Organizačný výbor


Igor Túnyi, predseda

Juraj Boháčik

Július Cirák

Marián Reiffers

Jaroslav Staníček

Ján Vajda


Organizátor

SFS

Slovenská fyzikálna
spoločnosťKonferenciu podporili

FEI STU

Fakulta elektrotechniky
a informatiky

STU v Bratislave

    Valid XHTML 1.0 Transitional