KSF


Miesto konania

Fakulta elektrotechniky a informatiky (mapa)

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava 1

Pre rokovanie konferencie je dispozícii veľká prednášková sála pre 300 poslucháčov, dve menšie prednáškové miestnosti pre paralelné kratšie príspevky.

Po celý čas konferencie bude pre diskusie a stretnutia otvorený B-klub.

Image


Organizátor

SFS

Slovenská fyzikálna
spoločnosťKonferenciu podporili

FEI STU

Fakulta elektrotechniky
a informatiky

STU v Bratislave

    Valid XHTML 1.0 Transitional